Půjčka pro podnikatele

Půjčky pro podnikatele mají velmi široké pole působnosti. Podnikatelé potřebují obvykle peníze na financování dvou druhů potřeb. První je potřeba dlouhodobých investic a druhou pak potřeba financování provozní činnosti . Půjčky pro podnikatele jsou i podle těchto dvou kritérií rozdělovány. Dlouhodobé půjčky představují investiční charakter, na provozní činnost nabízí poskytovatelé půjčky krátkodobé.

Fungování půjčky pro podnikatele
Půjčka pro podnikatele znamená vyšší administrativní náročnost než klasická půjčka pro fyzickou osobu. Jde o to, že podnikatel musí prokázat nejen své osobní údaje , ale ještě údaje o společnosti, daňové přiznání za několik let, potvrzení o bez-dlužnosti společnosti u státních institucí. U vyšších půjček pak musí podnikatel prokázat účel vynaložení a plán financování . Následně je mu bankou předložena nabídka, která odpovídá jeho požadavkům s daným úročením. Podnikatelské půjčky jsou obvykle velmi individuální záležitostí a vždy si podnikatel dohaduje detailní podmínky osobně, protože každá podnikatelská půjčka představuje jiný stupeň rizika a výnosu, tedy k ní banky přistupují velmi individuálně.